Menü Bezárás

PRO URBE Díj és Szent László Díj

Ezen az éven is Encs város Képviselőtestülete a városért végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, köszönete jeléül kitüntetéseket adományozott.

Encs Város Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján „ ENCS VÁROS PRO URBE” kitüntetést adományoz annak a személynek, aki a város társadalmi, gazdasági, művészeti, irodalmi, kulturális vagy tudományos életében kiemelkedőt alkot, illetve alkotott. Ezek alapján a Képviselő-testület a díjra 2020. évben érdemesnek tartotta Bratu László urat.

Bratu László mélyépítő üzemmérnök, település fenntartási és igazgatási szak-üzemmérnök, aki nyugállományba vonulása előtt, 1989-től állt Encs Város Önkormányzata, illetve annak jogelődje alkalmazásában. A város főmérnökeként, a műszaki osztály majd iroda vezetőjeként, végül három cikluson keresztül polgármestereként szolgálta a várost.

2006-ban munkássága elismeréseként a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott. 2014. október 12-én mondott búcsút a közéletnek és nyugállományba vonult.

Encsen született, gyermekkorát itt töltötte, itt végezte el az általános iskolát. Nyíregyházán érettségit és technikusi végzettséget szerzett. 1986-ban diplomázott az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Építőipari Intézet mélyépítő tagozatán, majd 1994-ben szaküzem-mérnökként.

PRO URBE 2020. BRATU LÁSZLÓ Bratu László a város főmérnökeként, a műszaki osztályvezetőjeként, irodavezetőként, majd polgármesterként, de magánemberként is mindig a közösségért tevékenykedett. Munkásságával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy városunk elnyerte mai arculatát, közlekedése, illetve úthálózata fejlődött, infrastruktúrája kialakítására, illetve később rekonstrukcióra került.

Beosztott dolgozóként a fejlesztési, fejlődési lehetőségeket messzemenőkig igyekezett kihasználni. A város első embereként pedig a benyújtott pályázatokat, a város érdekében, a megfelelő fórumokon eredményesen képviselte.

Tevékenységéhez, személyéhez, a teljesség igénye nélkül, az alábbi munkálatok fűződnek, hiszen az általa befutott életutat nehéz lenne röviden úgy bemutatni, hogy lényeges momentumok ne maradjanak ki belőle:

Encs teljes szennyvízhálózat kiépítése, Szociális bérlakás-építési program befejezése, Encs útjainak felújítása; teljes rekonstrukciója, Körforgalmi park felújítása, funkcióval ellátása, területrendezés, Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, Szociális konyha létesítéseberendezése, Csoma kastély homlokzati rekonstrukciója, Iskola és óvoda épületeinek rekonstrukciója és bővítése, Szt Flórián út és Kazinczy út kivitelezése, Az Encsi Ipari Park területén közvilágítás kiépítése, A városi intézmények épületeinek felújítása, korszerűsítése,közlekedési lámpa létesítése, Szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése lerakó komplex rekultivációjának és bővítésének előkészítéseHernád völgye települései rekultivációs projektjének előkészítéseházi és közösségi komposztálásának megvalósítása, népszerűsítése, Illegális hulladéklerakók felszámolása, Ivóvízminőség javítási projekt előkészítése Szerencs város gesztorságával, Encs város kereskedelmi központjának funkcionális rekonstrukciója, Családi Napközi kialakítása és szociális alapszolgáltatás fejlesztése Encsen, Gyermekorvosi rendelő és a járóbeteg szakellátás fejlesztése Encsen, Térfigyelő kamerák kihelyezése Encsen (18db

Emlékművek felállítása, felújítása

 

Az általa vezetett 2002-2006-os önkormányzati ciklus beruházásainak összköltsége 2 milliárd 83 millió 442 ezer 800 forint és  60 ezer 305 euro volt

A benyújtott pályázatok 198 millió 975 ezer 710 forint önerő biztosításával 1 milliárd 137 millió 862 ezer 219 forint támogatást hoztak a városnak, illetve a térségnek. A szociális földmunkaprogram keretében.

Ez a kitüntetés valódi elismerése lehet egy olyan szakembernek, aki városunk arculatát évtizedekre és mindnyájunk megelégedésére „formálta meg”.

Gratulálunk.

 

Encs Város Önkormányzata által alapított Szent István Díj a város lakóinak lelki életét, hitéleti tevékenységét irányító, koordináló, a keresztény hitélet oktatását, a közösségek létrehozását és ápolását, a hitélet fáradhatatlan és szeretetteljes szolgálatát, a rászorultak érdekében végzett szociális és karitatív tevékenységet végző személyek munkájának elismerése. Ezek alapján Encs Város Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján Szent István Díjat adományoz Vajkóné Zsiros Emese asszonynak.

Vajkóné Zsiros Emese asszony néhány évtizede az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde vezetője. Nem csupán az óvodában, tanította a gyerekeket, de tizenöt éve részt vesz az encsi egyházközösség hittanítói munkájában, továbbá szervezi az évenként Egerben történő ministráns találkozót.

SZENT ISTVÁN DÍJ Részt vesz az encsi egyházközösség évenként megrendezendő elsőáldozási ünnepség szervezésében, valamint a két évenként visszatérő bérmálási előkészületben.

Mind a szakmai mind a hitbéli tanítás átadásáért kiemelkedő munkát végez.

Vezetői, pedagógiai munkáját a város számos alkalommal elismerte, hiszen 1984-től fáradhatatlanul dolgozik a gyermekek nevelése, oktatása területén.

Most tevékenységének egy új területét kívánja jutalmazni.

Gratulálunk!

 

A kitüntetéseket Mikola Gergely, Encs város polgármestere adta át.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás