Menü Bezárás

Kitüntetettek

Encs Város Közoktatásáért
Encs Városért a Közösség Szolgálatában
Encsért 2020.

 

Március 15-e alkalmából sajnos Encs Város Önkormányzata nem tudta kiadni kitüntetéseit, nem tudta a városért végzett kiemelkedő munkát megköszönni. Ezeknek a kitüntetéseknek az átadása is az augusztus 20. alkalmával szervezett ünnepségen történt.

„Encs Város Közoktatásáért”
 elnevezésű helyi kitüntetést kap 2020. évben Lengyel Anna Mária, a Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítójának.

Lengyel Anna Mária a klasszikus pedagógus megtestesítője, a Szent László Katolikus Általános Iskola és a város meghatározó tanáregyénisége. Azon kevesek egyike, akik hivatásuknak és egyben örömforrásnak is tekintik munkájukat.

Tanítói diplomáját, a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola nappali tagozatán szerezte könyvtár-rajz speciális szakkollégiumi képesítéssel.

1983-től a szülőföld szeretete visszahozta Abaújba, azóta Encsen dolgozik.

Éveken keresztül az encsi Petőfi Sándor Általános Iskolában oktatta-nevelte a gyermekeket. Művészi tehetségét az intézmény festészet-rajz szakán kamatoztathatta. Nagy szeretettel igazgatta, gondozta az iskola könyvtárát. Igazgatóhelyettesi munkakörben is tevékenykedett. 1988-ban eredményes munkájáért Miniszteri Dicséretben részesült.

Pannikát egyénisége és rátermettsége, valamint felkészültsége kiváló nevelővé alakította.

Kiváló tanítói munkáját számtalan versenyeredmény is megkoronázza. A különböző rajz, mese, prózamondó és szavalóversenyeken elért kiváló helyezéseivel a siker ízét ismerteti meg a gyermekekkel. Legnagyobb eredménye egy nemzetközi (távol keleti) rajzverseny első helyezése.áló nevelővé alakította. 39 éves pályafutása alatt emberi és nevelői magatartása példaértékű. A tanítási óráira való felkészülést a lelkiismeretesség, a lényegre törés, kreativitás, értékközvetítés, élménynyújtás, a gyermekekkel szemben támasztott igényesség jellemzi.ettsége, valamint felkészültsége kiv ENCS VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT

Céltudatos munkájával, szerény magatartásával kivívta kollégái elismerését is.

Gratulálunk!

„Encs Város Közoktatásáért” elnevezésű helyi kitüntetést kap 2020. évben Matkovicsné Balogh Katalin, az Encsi Váci Mihály Gimnázium tanára, aki sajnos nem tudott részt venni ünnepségen.

 „Encs Város Közoktatásáért” elnevezésű helyi kitüntetést kap 2019. évben Rozim János Zoltán az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa.

Nős, két nagykorú gyermek édesapja. Encsen él 36 éve városunkban tanít. 1984-ben végzett a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán, majd 1988-ban technika szakos általános iskolai tanári képesítést is szerzett a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán.

ROZIM JÁNOS Tapasztalt, jól képzett, következetes pedagógus, aki osztályfőnökként és szaktanárként egyaránt lelkiismeretesen végzi a munkáját. Technikatanárként szívügye a gyakorlati ismeretek és a mindennapi életben használható tudás átadása tanítványai számára. A tehetséggondozás és a felzárkóztatás terén is eredményes pedagógus. Az általa felkészített tanulók rendszeresen sikeresen szerepelnek a körzeti, megyei és országos közlekedési versenyeken. Számos rangos országos versenyeredménnyel büszkélkedhetnek tanítványai. Kiváló kapcsolatot ápol Encs Rendőrkapitányságával, s összehangolt munkájuk eredményeképpen színvonalas közlekedési versenyek kerülnek megrendezésre.

A hátrányos helyzetű tanulók nevelése-oktatása terén elvitathatatlan érdemei vannak.

Pedagógiai munkássága során továbbképzésekbe bekapcsolódva folyamatosan gazdagítja szakmai ismereteit.

Jó közösségi ember; kollégái, tanítványai és a szülők elismerik munkáját.

Gratulálunk!

Encs Városért a Közösség Szolgálatában kitüntetésben részesül Dr. Al Jazairi Abdul Baki

Dr. Al-Jazairi Abdul Baki főorvos úr sebész és onkológus szakorvos, az Encsi Területi Egészségügyi Központ sebészeti onkológiai orvosa 2002-től. Nélküle nem lenne onkológiai ellátás Encsen.

Orvosi egyetemi tanulmányait Irakban, Basrah-ban kezdte, de Minszkben fejezte be. Pályája nem szokványos módon kezdődött: Irakban háborús helyzetben, majd Szaúd-Arábiában egy mobil kórházban dolgozott sebészként.

Magyarországra költözése után a Megyei Kórház Baleseti sebészeti osztályán kezdett gyógyítani. A nyelvi nehézségekkel is megküzdve sebészorvosi szakképesítését Magyarországon szerezte 1988-ban. Sebészként szembesült a daganatos betegségek számának folyamatos emelkedésével, és érdeklődése az onkológia irányába vitte. A Megyei Kórház Onkológiai osztályán folytatta munkáját sikeres szakvizsgát követően. Azóta cikkei tudományos folyóiratokban jelentek meg, tajga az onkológiai bizottságnak. Dr. Al Jazairi Abdul Baki

Az eltelt 18 év alatt nagyon sok encsi környékbeli emberen segített mind sebészként, mind onkológusként. Sebészeti tevékenységének köszönhetően nem kell távolabbra utazni. Onkológiai munkájával ésszerűsíti, lerövidíti a betegutakat, amely a lelkileg is érzékeny és sérülékeny daganatos betegek esetén hatalmas jelentőségű. Amit csak lehet, helyben megold, CT-, MR-vizsgálati időpontokat, konzíliumokat sürget, hogy minél hamarabb elkezdődhessenek az onkológiai kezelések. Gyógyult onkológiai betegek időszakos gondozását végzi, vizsgálatokat koordinál, kisebb műtéteket végez. Munkáját a dinamizmus, emberségesség, betegközpontúság jellemzi. Tiszteletreméltó az a szakmai tudás és alázat, továbbá emberi hozzáállás, empátia, segítőkészség, amivel betegeit kezeli.

2 sikeres gyermek édesapja, 4 szép unoka boldog nagypapája, akikkel igyekszik minél több idő tölteni.

Gratulálunk, kérjük, vegye át a kitüntetést!

Encs Városért a Közösség Szolgálatában kitüntetésben részesül Ambrus Lászlóné az Encsi Polgármesteri Hivatal pénzügyi előadója

Általános iskolai tanulmányait Léhen és Kázsmárkon végezte. A középiskolai alma matere az a Miskolci Földes Ferenc Gimnázium volt. Érettségi után a miskolci Fáy András Közgazdasági Szakközépiskolában szerzett előbb pénzügyi ügyintézői képesített könyvelő, majd utóbb mérlegképes könyvelő államháztartási szakon megnevezésű szakképesítést.

Encs Városért a Közösség Szolgálatában Miskolci Távközlési Igazgatóságnál, Baktakéken látott el gazdasági előadói feladatokat.

Ambrus Lászlóval Baktakéken alapított családot. Házasságukból két kislányuk született: Tímea és Beáta.

2008-tól dolgozik Encsen, előbb Művelődési Központban, majd az Encsi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján.

Munkaköri feladatait mindig lelkiismeretesen, hozzáértéssel, nagy precizitással végezte. Az önkormányzati gazdálkodási feladatokon kívül a roma nemzetiségi önkormányzat és az Encs gesztorságával működő társulások gazdálkodási feladatait is ellátta. Rendszeresen részt vesz a választási feladatok ellátásában, a választások pénzügyi elszámolásának lebonyolításában.

Személyéről csak elismeréssel szólhatunk. Ez a kitüntetés méltó elismerése munkájának nyugdíjba vonulása alkalmából.

Gratulálunk!

„Encsért 2020.” kitüntetésben részesül Bogár János hosszútáv futó.

Fancsalban él. Nevét az atlétika területéről ismeri a város, az ország, és – bátran kijelenthetjük – a futás eredményeit követő nemzetközi sportközösség.

János 37 éve indul futóversenyeken. Immáron több mint 1400 versenyen vett részt ez idő alatt.

BOGÁR JÁNOS

Városunk szempontjából fontos kiemelni, hogy a 2000-es években 221 versenyen indult az EVSC színeiben, s ezen keresztül vihette el szerte Európába Encs jó hírét. Ma is rendkívül aktív sportoló, évente 60-70 versenyen indul jelenleg is. Bármilyen méltatást felülírnak legfontosabb versenyeredményei: Európa Bajnoki cím, első helyezés az Athén-Spárta versenyen, a Bécs-Budapest maraton (356) km, 6-szor, a Madridi Világkupán 7-szer, a Svájci Európa Kupán 4-szer, a Békéscsaba-Arad közötti futóversenyen 6-szor, a Fertő tó Ultrán 5-ször, az „UltraBalaton”. A 100 km-en 6-szoros Országos Bajnoki cím, országos csúccsal (1999-ben futott országos csúcsát eddig nem tudták megdönteni);

Brazília, Santos, 100 km-es Világkupa, 3. hely.

Sportszerűségéért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2011-ben Fair Play Díjban részesítette.

Kitartása, a sport iránti elkötelezettsége példaértékű lehet minden nemzedék számára.

Eredményei ellenére rendkívül szerény, a rivaldafényt nem kedvelő egyéniség.

Gratulálunk!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás